3 nov. 2010

Parámetros estatísticos na calculadora

Ficha publicada no número 46 de Tetractis, para calcular os parámetros estatísticos (media aritmética e desviación típica, principalmente) en catro modelos de calculadora Casio.

No hay comentarios:

Publicar un comentario