29 nov. 2010

Instituto GeoGebra de Galicia (IGG)

O documento de constitución foi aprobado o 23 de novembro de 2010.
O Instituto GeoGebra de Galicia forma parte da Asociación Galega de Profesorado de Educación Matemática (AGAPEMA)


O enderezo oficial do IGG é:
IGG-AGAPEMA
Departamento de Pedagoxía e Didáctica
Facultade de Ciencias da Educación
Campus de Elviña, s/n
15071 – A Coruña, Spain


O Presidente proposto para o Instituto GeoGebra de Galicia é o profesor Enrique de la Torre Fernández, Profesor Titular de Educación Matemática na Universidade da Coruña.
Os principais obxectivos do Instituto GeoGebra de Galicia son:
  • A difusión do GeoGebra.
  • A organización de cursos para ensinar o uso do GeoGebra na clase e adestrar novos usuarios e futuros formadores.
  • A organización de encontros e seminarios para presentar, compartir e discutir o uso do GeoGebra.
  • O desenvolvemento, avaliación e mellora dos materiais GeoGebra e o seu uso na aula.
  • A deseño e a realización de proxectos de investigación e/ou desenvolvemento sobre o GeoGebra.
  • O apoio aos usuarios GeoGebra.
  • A certificación dos distintos niveis de competencia en GeoGebra.
Os membros do grupo XEODIN, que figuran entre os promotores desta iniciativa, formarán parte do Consello Asesor do IGG, ao que tamén pertencerán: o Presidente de AGAPEMA e figuras destacadas de GeoGebra de Galicia.

Páxina web GeoGebra

No hay comentarios:

Publicar un comentario