23 jun. 2011

Resolución do Premio Sgapeio

O equipo do IES Monelos gaña, na categoría de 2º ciclo ESO, o I Concurso Incubadora de Sondaxes e Experimentos, convocada pola sociedade SGAPEIO e representará a Galicia na Fase Nacional que se celebrará en Barcelona.

Un fragmento da acta do xurado é:

1º ciclo ESO:

Título: As novas tecnoloxías, fóra da aula, no IES de Mugardos.
Centro: IES de Mugardos (A Coruña).
Titora: María Ángel Martínez Rodríguez.
Alumnos: Sergio Vila Plana, Carmen Sanmartín Fero, Verónica González Regueiro, Carlos Rodeiro Mauriz e Andrés Novoa Menaya.


2º ciclo ESO:
Título: Podemos predecir a estatura á que vai chegar unha persoa?
Centro: IES Monelos (A Coruña).
Titor: Gonzalo Temperán Becerra.
Alumnos: Águeda Castro Quintas, Carmen Méndez Sánchez, Laura Pardeiro Mariño, Paula Pérez Torres e Carmen Picado Molares.


Bacharelato e ciclos formativos de grao medio:
Título: Cantas estrelas podemos ver, a simple vista, dende a nosa localidade?
Centro: IES "Fernando Wirtz Suárez" (A Coruña).
Titor: Enrique Pujales Martínez.
Alumnos: María Piñeiro Ramil, Daniel Barreiro Ures, Rubén Fernández Reigosa, Diego Juárez Rodríguez.FASE NACIONAL: Foron elexidos para participar na I FASE NACIONAL deste concurso, representando á Comunidade Galega, os traballos gañadores do IES de Monelos e do IES "Fernando Wirtz Suárez".


Máis información: 
Resolución do I Concurso Incubadora de Sondaxes e Experimentos
A nova no Xornal da USC
I Concurso Incubadora de Sondaxes e Experimentos : Bases
Fase Nacional

17 jun. 2011

Partículas en colisión

Décimo cuarto desafío do País.

Podes ver o planteamento do problema en:

Partículas en colisión

e o enunciado é:

En un recinto cerrado tenemos un conjunto de partículas en tres estados diferentes: positivo, negativo y neutro. Inicialmente hay 30 partículas positivas, 10 negativas y 17 neutras. En un momento dado, las partículas comienzan a moverse y a chocar entre ellas. Así, cuando dos partículas de diferente estado chocan, ambas cambian al estado restante. Es decir, si chocan una partícula positiva y otra negativa, tras el choque se convierten en dos neutras. De la misma manera, si chocan una negativa y una neutra se convierten en dos positivas; y si chocan una neutra y una positiva se convierten en dos negativas. Esto significa que cada vez que chocan dos partículas de diferente signo, hay una partícula menos de cada uno de sus estados mientras que al estado restante se incorporan dos unidades. Cuando colisionan dos de igual signo, no varían su estado.


La pregunta de esta semana es si es posible diseñar una secuencia de choques de forma que al final todas las partículas acaben teniendo el mismo estado. Si es posible, hay que explicar cómo hacerlo. En caso contrario, hay que demostrar por qué no se puede.

16 jun. 2011

Tetractis 54

Sumario

Fotos da V Feira Matemática.
María Wonenburger no Paseo das Ciencias.
IV Certame de Matmonólogos: A cabeza non para!, por María Losada González.
Gañadores e Fotos do IV Certame de Matmonólogos.
As matemáticas na linguaxe coloquial, por Irene Vázquez Gamazo.


15 jun. 2011

Solución ao problema da camiseta bordada

As liñas teñen un ángulo de 4º 30'.


Aquí podes ver o vídeo coa Solución

ou ver un estrato da solución:

9 jun. 2011

Unha camiseta bordada en zig-zag

Decimoterceiro desafío do País

Podes velo no vídeo: Bordado en zig-zag

O enunciado proposto é o seguinte:

Se quiere diseñar un adorno bordado para una camiseta siguiendo el esquema y las condiciones siguientes:

a) Las puntadas se realizarán en zigzag entre dos rectas que forman un ángulo alfa (ver dibujo en el vídeo).
b) La primera puntada empezará en el punto O, común a las dos rectas, y acabará en una de las rectas (que llamaremos horizontal).
c) Todas las demás puntadas deberán tener la misma longitud y se trazarán sin superponerse ni volver hacia atrás.
d) La última puntada debe ser perpendicular a la línea horizontal.
e) Queremos dar exactamente 20 puntadas.

Se pregunta: 1) ¿Cuál debe ser el ángulo alfa para que se cumplan esas condiciones? 2) Si la distancia entre O y el punto de la horizontal por donde pasa la última puntada fuera de 25 cm ¿Cuál sería la longitud de cada puntada? 3) ¿Qué ocurriría si quisiéramos hacer 21 puntadas en vez de 20 con las mismas condiciones, esto es, que la número 21 fuera perpendicular a la horizontal?

8 jun. 2011

Solución ao 12º desafío do País

A solución ao duodécimo problema é 400 coches

Podes ver a solución no Pais:  Solución ao 12º desafío

ou ver a solución seguinte:

5 jun. 2011

Unha exhibición de coches de carreira

Duodécimo desafío do Pais

Podes velo no vídeo
Exhibición de coches

ou ler o enunciado:
Se quiere organizar una exhibición de coches de carreras de manera que al comienzo los vehículos formen un cuadrado (de n filas de coches de n coches cada una) y al final los mismos automóviles formen un rectángulo en el que el numero de filas inicial aumente en 5. ¿Puede saberse con total seguridad cuantos coches participarían en esa exhibición? En caso afirmativo, dar el número (justificando la respuesta) y en caso negativo explicar por qué no puede saberse.

2 jun. 2011

María Wonenburger no Paseo das Ciencias

Como xa anunciabamos nunha entrada anterior, onte celebrouse unha homenaxe á matemática coruñesa María Wonenburger, que consistiu na colocación dunha placa no Paseo das Ciencias (no entorno da Casa das Ciencias), no Parque de Santa Margarida.
Abreu o acto a concelleira de Cultura, María Xosé Bravo, logo o Director dos Museos Científicos, Tino Fraga, fixo unha semblanza da vida e obra de María Wonenburger.
Rematou o acto a homenaxeada agradecendo a homenaxe e asistencia á numerosa representación da comunidade matemática e científica coruñesa.


Ver a nova e máis fotos en: