9 dic. 2009

XII Premio Luís Freire de investificación científica para escolares


O Excmo. Concello da Coruña e El Corte Inglés, en colaboración coa Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias, convocan o XII Premio Luís Freire de investigación Científica para Escolares, en memoria do que foi gran botánico galego, premiando aqueles traballos e pequenas investigacións que se distingan pola orixinalidade e o rigor das súas formulacións e conclusións.

Fomentar actitudes positivas cara á ciencia, dando resposta, mediante a experimentación ou o traballo de campo, a cuestións que teñan relación con feitos ou procesos da nosa contorna máis inmediata e da vida cotiá.

O premio está dirixido aos alumnos de Ensino Secundario Obrigatorio en Galicia, individualmente ou en grupos, como máximo de 5 alumnos.

Os alumnos que desexen participar, individualmente ou en equipo, deberán cumplimentar o boletín de inscrición e envialo ou entregalo na Casa das Ciencias antes das 12 horas do día 23 de decembro de 2009. Todos os boletíns deberán estar avalados pola firma dun profesor.
Cada participante pode presentar máis dunha pregunta, utilizando unha ficha para cada unha.

Máis información en Premio XII Luís Freire

No hay comentarios:

Publicar un comentario