22 dic. 2009

O PREZO DO MEXILLÓN

Mostraxes estatísticas nos nosos portos.

Poucas veces atopamos na vida cotiá exemplos claros e aplicacións como esta, que vos presento aquí, do cálculo do prezo do mexillón nos portos de Galicia.

O exemplo que mostro é unha presentación resumida dunha ponencia no Congreso de Agapema, celebrado en Santiago de Compostela.

Esta presentación mostra o cálculo do prezo do mexillón que se dedica á conserva; xa que o mexillón que vai destinado aos mercados para consumir fresco segue outras cotizacións e categorías.

Unha lección de estatística onde aparecen conceptos coma: elección dunha mostra, cálculo de índices estatísticos, porcentaxes, media aritmética, táboas de dobre entrada, intervalos, marcas de clase...

1 comentario: