4 dic. 2009

CONCURSO DE RELATOS CURTOS RSME-ANAYA 2009

OBXECTIVO do CONCURSO
O concursante presentará un relato curto, de tema libre, relacionado coas matemáticas (na forma que o autor considere oportuna). O relato deberá ser orixinal e inédito e non poderá ter sido premiado en ningún outro concurso, nin poderá ser presentado a ningún outro concurso mentres este permaneza aberto.

PREMIOS
Establécese un Primeiro Premio dotado con 1000 Euros e dous Accésit dotados de lotes de 15 libros.

CONCURSANTES
Poderá participar calquera persoa sen distinción de idade ou nacionalidade. As narracións poderán vir redactadas en calquera das linguas oficiais do Estado. Cada concursante poderá enviar o número de orixinais que desexe.

PRAZOS DE ENTREGA e FALLO do CONCURSO
Os traballos deberán remitirse a:
Raúl Ibáñez Torres ( Vicepresidente segundo da RSME)Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencia y TecnologíaUniversidad del País VascoApdo. 644, 48080 Bilbao
antes do 31 de decembro do ano 2009.

Máis información aquí

No hay comentarios:

Publicar un comentario