9 dic. 2009

67 VERSOS EN LEMBRANZA DE DADÁ

Juan Eduardo Cirlot

O un axeónllase docemente,
o dous ten as trenzas de papel,
o tres enche de prata os triángulos,
o catro non soluza,
o cinco non devora o firmamento,
o seis non di nada ás serpes,
o sete recóllese nas olladas,
o oito ten casas e cidades,
o novo canta ás veces con voz triste,
o dez abre os seus ollos no mar,
o once sabe música,
o doce alenta lámpadas,
o trece vive só nos faiados,
o catorce suprica,
o quince chama e grita,
o dezaseis escoita,
o dezasete busca,
o dezaoito queima,
o dezanove sobe,
o vinte voa ardendo polo aire,
o vinteún cae,
o vintedous agarda,
o vinte e tres adora os vestidos,
o vinte e catro sabe matemáticas,
o vintecinco maxia,
o vinteséis amor,
o vintesete guerra,
o vinteoito estrelas,
o vintenove lúa,
o trinta ten poutas de cerdeira,
o trinta e un flota,
o trinta e dous destrúe os aneis,
o trinta e tres anula os espazos,
o trinta e catro roxe,
o trinta e cinco vive lonxe,
o trinta e seis coñece a amargura,
o trinta e sete fulxe,
o trinta e oito baixa,
o trinta e nove quebra torres,
o corenta se expresa,
pero o corenta e un ten páxinas,
onde o corenta e dous atopa o seu espello,
onde o corenta e tres se esmiúza,
no corenta e catro aniñan tigres,
no corenta e cinco monumentos,
no corenta e seis hai unha espiga,
no corenta e sete distraccións,
detrás veñen corenta e oito pensamentos,
corenta e nove signos,
cincuenta cruces,
cincuenta e unha lágrimas,
cincuenta e dúas mulleres,
cincuenta e tres desertos,
cincuenta e catro pianos,
para cincuenta e cinco partituras,
para ciencuenta e seis sons,
ciencuenta e sete soles,
cincuenta e oito perlas,
cincuenta e nove bocas,
sesenta mortes,
sesenta e unha chagas,
sesenta e dúas pirámides,
sesenta e tres adeuses,
sesenta e catro dicionarios,
sesenta e cinco sentimentos,
sesenta e seis recordos,
sesenta e sete flores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario