3 may. 2011

Solución ao piano xigante

Xa está publicada a solución ao 7º Desafio do País, tiutulado "O piano xigante".

A solución aportada por Alicia Pedreira é a seguinte:

Numera as notas de 0 a 6, tal como mostra a seguinte táboa, vai marcando as pulsacóns das teclas cos números correspondentes e deixa as celas de color os intervalos sen pulsar:Podes observar a seguinte secuencia de teclas:

1,2,4,0,4,2,1,     1,2,4,0,4,2,1,      1,2,4,0,4,2,1,…

de período 7,

Resposta a.    (7000/7)x2 = 2000 pulsacións da tecla DO

Resposta b. Como podes observar na táboa as teclas Mi, Sol e La non se chegan a pulsar.

Agora mira a solución dada no País.

No hay comentarios:

Publicar un comentario